คุณภาพบริการ

จังหวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข    เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA และพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และ ปฐมภูมิ มีผลการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการ ดังนี้

แผนการพัฒนาคุณภาพบริการ ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ

ระดับ

สถานบริการ

โรงพยาบาล

ผลการพัฒนา

มาตรฐาน HA ปี 54

แผนการพัฒนา

HA ปี 55

ตติยภูมิ รพ.สมุทรปราการ ขั้น 2  ( คะแนน 2.6 ) ขั้น 3 re-ac ภายใน ธค.55
  รพ.บางพลี ขั้น 1  ( คะแนน 1.9 ) ขั้น 2
ทุติยภูมิ รพ.บางบ่อ ขั้น 2  ( คะแนน 2.7 ) ขั้น 3
  รพ.บางจาก ขั้น 2  ( คะแนน 2.5 ) คงสภาพขั้น 2
  รพ.พระสมุทรเจดีย์ ฯ ขั้น 2  ( คะแนน 2.1 ) คงสภาพขั้น 2
ปฐมภูมิ CUP เมืองสมุทรปราการCUP บางบ่อCUP บางพลี

CUP บางจาก

CUP พระสมุทรเจดีย์ ฯ

ขั้นที่  1ขั้นที่  1ขั้นที่  1

ขั้นที่  1

ขั้นที่  1

ขั้นที่ 2ขั้นที่  2ขั้นที่  2

ขั้นที่  2

ขั้นที่  2

ในปี 2555 จังหวัดสมุทรปราการได้มีการพัฒนาคุณภาพบริการตามกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  ดังนี้

–   ขั้นที่ 3  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่ รพท.สมุทรปราการ  และ รพช.บางบ่อ อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อขอรับการรับรอง  ภายในเดือนธันวาคม  2555

–   ขั้นที่ 2  จำนวน 3  แห่ง ได้แก่ รพช.บางพลี  พัฒนาจากขั้น 1 เป็นขั้น 2 สำหรับ รพช.บางจาก และ รพช.พระสมุทรเจดีย์ ฯ   จะดำเนินการธำรงขั้น 2 ไว้

นอกจากคุณภาพ HA แล้ว   จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการตามกระบวนพัฒนาคุณภาพบริการ ( HCQA )    จนได้รับรางวัล การพัฒนาคุณภาพบริการ ของกระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง   ได้แก่  รพท.สมุทรปราการ และ รพช.บางจาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s